• አጋር መ
  • አጋር
  • የአጋር አንድ
  • የአጋር ለ
  • የአጋር ሐ