• השותף ד
  • בת זוג
  • שותף
  • ב פרטנר
  • ג שותף